RIGS

Zestaw akcesoriów crossfitowych

Dare / 2018

Crossfit to metoda treningowa będąca alternatywą dla ćwiczeń na standardowej siłowni. Trening przynosi najlepsze efekty gdy ćwiczący posiłkuje się drabinkami, drążkami i różnego typu przyrządami wspomagającymi. Zaprojektowany dla marki Dare zestaw akcesoriów crossfitowych obejmuje haki i ramiona asekuracyjne do sztang, tarcze do rzucania piłką lekarską, drążki do ćwiczeń oraz poprzeczki służące do budowy drabinek. Zestaw cechuje prosty wygląd i surowość, wynikający bezpośrednio z technologii cięcia, gięcia i spawania stalowej blachy.
O spójności zestawu decydują ścięte pod kątem 45 stopni wsporniki i detale.